Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
! Mặt sau
|-
|
| [[Tập|150x150px]]
|
| [[Tập|150x150px]]
| 1 riyal
| xám
| loài chim bản địa
|-
|
| [[Tập|150x150px]]
|
| [[Tập|150x150px]]
| 5 riyal
| xanh lá cây
| bảo tàng quốc gia và động vật bản địa
|-
|
| [[Tập|150x150px]]
|
| [[Tập|150x150px]]
| 10 riyal
| cam
| [[The Pearl Oyster Monument]] và tòa nhà Ngân hàng trung ương Qatar
|-
|
| [[Tập|150x150px]]
|
| [[Tập|150x150px]]
| 100 riyal
| xanh lá & vàng
| [[Old Mosque]] và Al-Shaqab Institute
|-
|
| [[Tập|150x150px]]
|
| [[Tập|150x150px]]
| 500 riyal
| xanh dương