Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai”

không có tóm lược sửa đổi
{{Random portal component|header=''Hình ảnh chọn lọc|subpage=Hình chọn lọc|max=28|seed=27}}
 
{{Random portal component|header=''Nhân vật lịch sử''|subpage=Nhân vật lịch sử|max=34|seed=23}}
 
{{/box-header|''Bạn có biết...''|{{FULLPAGENAME}}/Bạn có biết|}}