Khác biệt giữa các bản “Tỉnh ủy Khánh Hòa”

|Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
|[[Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh (Việt Nam)|Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh]]
|2015 - 2020
|-
|14
|Lê Xuân Thân
|Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
|Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
[[Đại biểu Quốc hội Việt Nam|Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Khánh Hòa]]
|2015 - 2020
|-
|14
|Lê Xuân Thân
|Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
|Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh
[[Đại biểu Quốc hội Việt Nam|Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Khánh Hòa]]
|2015 - 2020
|-
Người dùng vô danh