Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bùi Dzinh”

không có tóm lược sửa đổi
(Unicodifying)
Không có tóm lược sửa đổi
| tên= '''BÙI DZINH
| hình=
| ngày sinh= '''[[Tháng 9]], [[1929]] ([[8788]] tuổi)
| nơi sinh= '''[[Quảng Bình]], [[Việt Nam]]
| ngày mất=
| nơi mất=