Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Thị Bích Ngọc”

không có tóm lược sửa đổi
{{thời gian sống|sinh=1961}}
 
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11XI]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 12XII]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13XIII]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14XIV Hà Nội]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14XIV]]
[[Thể loại:Người Hà Nội]]
[[Thể loại:Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội]]
[[Thể loại:Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14XIV]]