Khác biệt giữa các bản “Ninh Hạ”

không có tóm lược sửa đổi
| Header = '''宁夏回族自治区 <br />Níngxià Huízú Zìzhìqū'''<br />Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ<br />
| Name = Ninh Hạ
| Abbreviation = Ninh ()
| AbbrevPinyin = NinhNíng
| ISOAbbrev = 64
| OriginOfName = 宁 ninh - yên tĩnh <br />夏 hạ - [[Tây Hạ]]<br />"Tây Hạ yên bình"