Khác biệt giữa các bản “Ranh giới chuyển dạng”

(Alphama Tool)
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
 
{{tham khảo}}
* International Tectonic Dictionary - AAPG Memoir 7, 1967
* The Encyclopedia of Structural Geology and Plate Tectonics - Ed. by Carl K. Seyfert, 1987
{{Tham khảo|1}}
 
[[Thể loại:Địa chất cấu tạo]]
[[Thể loại:Kiến tạo mảng]]
[[Thể loại:Mảng kiến tạo]]