Bot được vận hành bằng AWB do Hugopako làm chủ. Bot hoạt động tại các bài thể loại hoặc thể loại trên các trang. Bot di chuyển tên thể loại sai hoặc đồng bộ tên thể loại.

Nút tắt khẩn cấp sửa

Nếu bot bị lỗi, các BQV hãy bấm nút bên dưới, tự tay cấm hoặc báo cho mình biết.