Khác biệt giữa các bản “Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
{{chính trị Việt Nam}}
 
'''Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương''' [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] là cơ quan tham mưu, giúp [[Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Bộ Chính trị]] chỉ đạo việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của [[Đảng Cộng sản Việt Nam|Đảng]] về công tác cải cách [[Tư pháp]] và Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020.
 
Ban Chỉ đạo được thành lập theo Quyết định số 39-QĐ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 19 tháng 9 năm 2011.