Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận/Lưu 49”

== Xin ý kiến về cách hành xử với các tài khoản và đóng góp của TV bị cấm ==
 
'''Trước hết, mời các bạn đọc thêm ở đây để hiểu vấn đề [[Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên#Đề nghị cấm IP sock của NapoleonQuang]] và mục ở dưới đó nữa.'''
 
Hiện nay tôi có phản đối cách hành xử của BQV Dung05 và Chubeo đối với các tài khoản và đóng góp của NapoleonQuang, mà tôi gọi thô thiển là "truy sát", "giết lầm còn hơn bỏ sót" (nói trước là không có ý xúc phạm ai, nhưng ví von thế cho dễ hiểu, xin bỏ qua nếu tôi dùng chữ hơi khiên cưỡng). Mời các bạn đọc thêm ở đây để hiểu vấn đề [[Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên#Đề nghị cấm IP sock của NapoleonQuang]] và mục ở dưới đó nữa. '''Sự việc này không chỉ liên quan đến cá nhân của NapoleonQuang nhưng là cách hành xử chung đối với những tài khoản bị cấm''' mà trường hợp này (của NapoleonQuang) chỉ coi như 1 thí dụ điển hình. Tôi xin phép hỏi ý kiến cộng đồng mấy việc sau :
Người dùng vô danh