Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tề Giản công”

n
[[Ngô Phù Sai]] mang quân từ đường biển vào tấn công nước Tề nhưng bị quân Tề đánh bại phải rút lui. Cùng lúc đó quân Tấn do [[Triệu Ưởng]] chỉ huy cũng xâm lấn nước Tề nhân lúc nước Tề rối ren. Quân Tấn đánh tới đất Lai mới rút về.
 
Thế lực họ Điền trong nước Tề ngày một lớn. [[Điền Khất]] (Điền Hi tử) chết, còn là [[Điền Hằng]] (Điền Thành tử) lên thay. Tề Giản công nhớ ơn Hám Chỉ theo giúp ông khi lưu vong ở nước Lỗ, bèn cho Hám Chỉ vào triều nắm trọng trách. Điều đó khiến Điền Hằng không bằng lòng.
 
Người đánh xe của Tề Giản công là Ương khuyên ông nên chọn một trong hai họ Điền hoặc Hám vì hai họ sẽ không hòa thuận, nhưng Giản công không nghe.
62.014

lần sửa đổi