Khác biệt giữa các bản “Ngô Lập Chi”

Trang mới: “'''Ngô Lập Chi''' hiệu '''Bái Đình''' (1888 - 1968) quê xã Bái Dương, huyện Nam Chân, nay là huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Xu…”
(Trang mới: “'''Ngô Lập Chi''' hiệu '''Bái Đình''' (1888 - 1968) quê xã Bái Dương, huyện Nam Chân, nay là huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Xu…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh