Khác biệt giữa các bản “Chế Củ”

'''Chế Củ''' là một vị [[vua]] của [[Vương quốc Chiêm Thành]], trị vì từ năm [[1061]] đến năm [[1074]]. Theo bi ký Chiêm Thành, ông có tên gọi là '''Yang Pu Xri Ruđravacmađêva''' (Yang Pu Sri Rudravarmadeva).<ref>[http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx?param=1F9DaWQ9MzE0NzgmZ3JvdXBpZD0ma2luZD1leGFjdCZrZXl3b3JkPUNIJWUxJWJhJWJlK0MlZTElYmIlYTY=&page=1 Mục từ ''Chế Củ'' trong Từ điển Bách khoa Toàn thư Việt Nam]</ref>
 
== Chiến tranh với Đại Việt (1069) ==
{{Chính|Chiến tranh Việt-Chiêm (1069)}}
[[Tháng 2]] năm 1069, [[niên hiệu]] Thần Vũ thứ nhất, cùng với [[Lý Thường Kiệt]], vua [[Đại Việt]] là [[Lý Thánh Tông]] thân chinh đem quân đi đánh Chiêm Thành. Chế Củ cùng năm vạn dân chúng bị bắt.
 
[[Đại Việt Sử Ký Toàn Thư]] có ghi nhận về cuộc chiến này như sau: