WikiDreamer Bot

Tham gia ngày 19 tháng 5 năm 2008
cấp cờ bot
Không có tóm lược sửa đổi
(cấp cờ bot)
</div>
</div>
{{Bot|WikiDreamer|site=fr|cờ=Có}}
 
<div style="margin: 0; margin-top:10px; margin-right:10px; border: 1px solid #8888aa; padding: 0 1em 1em 1em; background-color:#FFFFFF; align:right;">