Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vũ Quỳnh”

n
*Trong sự nghiệp làm quan của mình, ông từng giữ các chức vụ [[Thượng thư]] các bộ: [[bộ Công]], [[bộ Binh]], [[bộ Lễ]]. Và [[Tư nghiệp]] [[Quốc tử giám]] và [[Sử quan]] đô tổng tài
 
==ThamĐóng giagóp vàovề sử học==
Năm 1511, dưới thời vua [[Lê Tương Dực]] với cương vị Sử quan đô tổng tài soạn xong bộ ''Đại Việt thông giám thông khảo'' thường được gọi tắt là ''Đại Việt thông giám'', chép từ thời [[Hồng Bàng]] đến năm đầu [[Lê Thái Tổ]], gồm 26 quyển.
 
62.039

lần sửa đổi