Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai”

n
Reverted to revision 3017868 by Trần Nguyễn Minh Huy
n (Reverted to revision 3017868 by Trần Nguyễn Minh Huy)
{{Random portal component|header=''Thiết bị và phương tiện được chọn''|subpage=Thiết bị và phương tiện được chọn|max=6|seed=5}}
 
{{Random portal component|header=''Bài viết tiêukỳ biểunày''|subpage=Bài viết kỳ này|max=18|seed=17}}
 
{{/box-header|''Thành phần tham chiến''|{{FULLPAGENAME}}/Các nước tham chiến|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Các nước tham chiến}}
{{/box-footer|}}
 
</div>
{{/box-header|''Bạn có biết...''|{{FULLPAGENAME}}/Bạn có biết|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Bạn có biết}}
{{/box-footer|}}
 
{{/box-header|''Thành phần tham chiến''|{{FULLPAGENAME}}/Các nước tham chiến|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Các nước tham chiến}}
{{/box-footer|}}