Khác biệt giữa các bản “Chủ đề:Chiến tranh thế giới thứ hai”

không có tóm lược sửa đổi
<div style="float:right; width:100%">
 
{{/box-header|<big>ChủCổng đềtri thức {{PAGENAME}}</big>|{{FULLPAGENAME}}/Tổng quan|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Tổng quan}}
{{/box-footer|}}
{{Random portal component|header=''Bài viết chọn lọc''|subpage=Bài viết chọn lọc|max=16|seed=15}}
 
{{Random portal component|header=''ThiếtKhí bịtài quân phương tiện được chọnsự''|subpage=Thiết bị và phương tiện được chọn|max=6|seed=5}}
 
{{Random portal component|header=''Bài viết kỳtiêu nàybiểu''|subpage=Bài viết kỳ này|max=18|seed=17}}
 
</div>