Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:KTD-hình chụp màn hình trò chơi điện tử”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<!-- Fair use tag, based on Template:Image-license-fairuse -->{{imbox
| type = license
| image = [[Image:Copyrighted video game icon.svg|52px64px|link=]]
| imageright =
| text = Đây là hình chụp màn hình của một đoạn [[video]] hoặc [[trò chơi máy tính]] [[không tự do]] đã giữ '''[[Wikipedia:Quyền tác giả|bản quyền]]''', và '''bản quyền''' của nó có nhiều khả năng thuộc về công ty hay cá nhân phát triển trò chơi này. Việc dùng hình này với '''số lượng hạn chế''' ở '''độ phân giải thấp'''