Khác biệt giữa các bản “Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX”

không có tóm lược sửa đổi
{{Chinese
|pic=Great_Hall_Of_The_People_At_Night.JPG
|piccap=The [[Đại lễ đường Nhân dân]] tại Bắc Kinh, địa điểm tổ chức Đại hội Đảng lần thứ 19XIX
|s=中国共产党第十九次全国代表大会
|t=中國共產黨第十九次全國代表大會