Khác biệt giữa các bản “ISO 639-2”

không có tóm lược sửa đổi
n (fix, replaced: <references /> → {{tham khảo}})
Một số mã ISO 639-2 tuy thường dùng nhưng lại không đại diện chính xác cho một ngôn ngữ cụ thể hoặc các ngôn ngữ có liên quan. Chúng được xem là mã ngôn ngữ tập thể (''collective language'') và bị loại khỏi tiêu chuẩn [[ISO 639-3]]. Về định nghĩa ''macrolanguage'' và ngôn ngữ tập thể, xem tại [http://www.sil.org/iso639-3/scope.asp đây].
 
Dưới đây là danh sách mã ngôn ngữ tập thể trong tiêu chuẩn ISO 639-2 và được liệt kê tiếp trong [[ISO 639-5]]. Ghi chú rằng có hai mã tuy được xác định là mã ngôn ngữ tập thể trong ISO 639-2 nhưng (tính đến hiện nay) lại không có trong ISO 639-5 là mã <tt>bih</tt> ([[HệNgữ ngôn ngữhệ Bihar|Bihar]], mã ISO 639-1 là <tt>bh</tt>) và mã <tt>him</tt> ([[Hệ ngônNgữ ngữhệ Himachal|Himachal]]).
 
*<tt>afa</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Phi-Á]]
*<tt>alg</tt> [[Ngữ tộc Algonquin]]
*<tt>apa</tt> [[Ngữ chi Apache]]
*<tt>art</tt> [[Ngôn ngữ được xây dựng]]
*<tt>ath</tt> [[Ngữ chi Athabaska]]
*<tt>aus</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Úc]]
*<tt>bad</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Banda]]
*<tt>bai</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Bamileke]]
*<tt>bat</tt> [[Nhóm ngôn ngữ gốc Balt]]
*<tt>ber</tt> [[Nhóm ngôn ngữ Berber]]
*<tt>bnt</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Bantu]]
*<tt>btk</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Batak]]
*<tt>cai</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ bản xứ Trung Mỹ]]
*<tt>cau</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Á-Âu]]
*<tt>cel</tt> [[Ngữ tộc Celt]]
*<tt>cmc</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Chăm]]
*<tt>col</tt> [[Tiếng Shilluk]]
*<tt>cpe</tt> tiếng creole và tiếng bồi dựa trên tiếng Anh
*<tt>crp</tt> [[Ngôn ngữ Creole]] và [[tiếng bồi]]
*<tt>cus</tt> [[Ngữ tộc Cush]]
*<tt>day</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Land Dayak]]
*<tt>dra</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Dravida]]
*<tt>fiu</tt> [[Nhóm ngôn ngữ Phần Lan-Ugra]]
*<tt>gem</tt> [[Nhóm ngôn ngữ German]]
*<tt>ijo</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Ijo]]
*<tt>inc</tt> [[Ngữ chi Ấn-Nhã Lợi An]]
*<tt>ine</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Ấn-Âu]]
*<tt>ira</tt> [[Ngữ chi Iran]]
*<tt>iro</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Iroquois]]
*<tt>kar</tt> [[Ngữ chi Karen]]
*<tt>khi</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Khoisan]]
*<tt>kro</tt> [[Ngữ tộc Kru]]
*<tt>map</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Nam Đảo]]
*<tt>mkh</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Nam Á]]
*<tt>mno</tt> [[Ngữ tộc Manobo]]
*<tt>mun</tt> [[Nhóm ngôn ngữ Munda]]
*<tt>myn</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Maya]]
*<tt>nah</tt> [[Nahuatl]]
*<tt>nai</tt> [[Ngôn ngữ bản xứ Bắc Mỹ]]
*<tt>nic</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Niger-Congo]]
*<tt>nub</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Nubia]]
*<tt>oto</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Otomi]]
*<tt>paa</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Papua]]
*<tt>phi</tt> [[Ngữ tộc Philippines]]
*<tt>pra</tt> [[Ngữ tộc Prakrit]]
*<tt>roa</tt> [[Nhóm ngôn ngữ Rôman]]
*<tt>sai</tt> [[Ngôn ngữ bản xứ Nam Mỹ]]
*<tt>sal</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Salish]]
*<tt>sem</tt> [[Ngôn ngữ Semit]]
*<tt>sgn</tt> [[Ngôn ngữ ký hiệu]]
*<tt>sio</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Sioux]]
*<tt>sit</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Hán-Tạng]]
*<tt>sla</tt> [[Ngữ tộc Slav]]
*<tt>smi</tt> [[Ngữ tộc Sami]]
*<tt>son</tt> [[Ngữ tộc Songhai]]
*<tt>ssa</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Nile-Sahara]]
*<tt>tai</tt> [[Ngữ chi Thái]]
*<tt>tup</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Tupi]]
*<tt>tut</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Altai]]
*<tt>wak</tt> [[HệNgữ ngôn ngữhệ Wakash]]
*<tt>wen</tt> [[Các ngôn ngữ Sorbia]]
*<tt>ypk</tt> [[Ngữ chi Yupik]]