Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Dự án Anime và manga”

không có tóm lược sửa đổi
| CLC = Đạt chất lượng Cao
| B | C | Sơ khởi = Đạt chất lượng {{WikiProject Anime and manga/B check | class={{{class}}} | B1={{{B1|{{{b1}}}}}} | B2={{{B2|{{{b2}}}}}} | B3={{{B3|{{{b3}}}}}} | B4={{{B4|{{{b4}}}}}} | B5={{{B5|{{{b5}}}}}} | B6={{{B6|{{{b6}}}}}} }}
| Sơ khai | Danh sách | Đổi hướng | Sách = Thuộc loại trang {{{class}}}
| NA = NA
| định hướng = Thuộc loại trang Định hướng
#switch: {{NAMESPACE}} | Bản mẫu | Thảo luận = {{
#switch: {{{class}}}
| na | Định hướng | Đổi hướng | Sách =
| #default = /{{
#switch: {{{importance}}}
| {{ #ifeq: {{{class}}} | Danh sách | Trang | Bài viết }} này được đánh giá '''ít quan trọng''' theo [[Wikipedia:Dự án/Anime và Manga/Giám định|tiêu chuẩn giám định]].
}}
| NA | Sách =
| #default = {{Importance|unknown|fullcategory=Không rõ độ quan trọng về Anime và Manga}}</td> <td class="mbox-text" colspan="2">{{
#if: {{{small|}}}