Khác biệt giữa các bản “Quá trình nhân đôi DNA”

→‎Các enzym tham gia: Sửa tên của enzim
(→‎Tham khảo: AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:12.3239550 using AWB)
(→‎Các enzym tham gia: Sửa tên của enzim)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Gyraza (còn được gọi là topoisomeraza II): Làm duỗi thẳng phân tử DNA.
 
HelicaraHelicase: Tách, cắt các liên kết hidro giữa hai mạch đơn.
 
DNA polymeraza:
3

lần sửa đổi