Khác biệt giữa các bản “Chu Thái”

Năm [[219]], Tôn Quyền đánh bại [[Quan Vũ]], chiếm được Kinh châu, lại muốn đánh sang đất Thục, bèn phong cho Chu Thái làm Thái thú Hán Trung<ref>Hiện tại tướng giữ Hán Trung của [[Lưu Bị]] là [[Ngụy Diên]]. Sau đó ý định đánh Thục không thực hiện.</ref>, Phấn uy tướng quân, Lăng hương hầu.
 
Sử ghi sau này Chu Thái mất vào trong niên hiệu Hoàng Vũ ([[222]]-[[229]]) khi Tôn Quyền đã là Ngô vương, không rõ cụ thể năm nào.
 
== Trong Tam Quốc diễn nghĩa ==
61.924

lần sửa đổi