Khác biệt giữa các bản “Thế vận hội Mùa hè 1984”

Trang mới: “{{Olympics infobox | Tên = Thế vận hội Mùa hè thứ XXIII | Logo = Los Angeles 1984 Summer Olympics L…”
(Trang mới: “{{Olympics infobox | Tên = Thế vận hội Mùa hè thứ XXIII | Logo = Los Angeles 1984 Summer Olympics L…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh