Xuân Thảo Đường

Gia nhập ngày 30 tháng 3 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
{{sockpuppet|C|blocked}}
 
{{cquote|國破山河在,''Quốc phá san hà tại,''<br>城春草木深。''Thành xuân thảo mộc thâm.''|||[[Đỗ Phủ]]}}
[[Hình:太平春市圖.jpg|giữa|1111px]]