Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nguyễn Vũ Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Nguyễn Vũ Đế''' có thể là:
* Nguyễn Vũ Đế [[Nguyễn Phúc Khoát]] (truy tôn)
* Nguyễn Vũ Đế [[Nguyễn Huệ]] (vua nhà [[nhà Tây Sơn|Nguyễn Tây Sơn]])
 
{{trang định hướng}}
 
[[Thể loại:Thụy hiệu]]