Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bọ ba thùy”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Taxobox
| name = Lớp Bọ ba thùy
| fossil_range = {{fossil range|527|251}} [[tầng Atdaban|Atdaban]] – [[Kỷ Permi|Permi muộn]]
| image = Kainops invius lateral and ventral.JPG