Khác biệt giữa các bản “Thiết chế xã hội”

→‎Các loại thiết chế xã hội: AlphamaEditor, thêm/xóa ref, Executed time: 00:00:08.2523131 using AWB
(→‎Chú thích: AlphamaEditor, thêm thể loại, Executed time: 00:00:15.4755807 using AWB)
(→‎Các loại thiết chế xã hội: AlphamaEditor, thêm/xóa ref, Executed time: 00:00:08.2523131 using AWB)
#*Thiết chế kinh tế;
#*Thiết chế chính trị;
#*Thiết chế tôn giáo.<ref name="BKTT"/>
#''Thiết chế phụ thuộc'' - những thiết chế nhỏ bé và khác biệt nhau, nằm trong thiết chế chủ yếu.