Khác biệt giữa các bản “Ách (phi công)”

→‎Thế chiến I: AlphamaEditor, thay ref lặp lại, Executed time: 00:00:01.8802706 using AWB
(→‎Thế chiến I: AlphamaEditor, Executed time: 00:00:02.7835957 using AWB)
(→‎Thế chiến I: AlphamaEditor, thay ref lặp lại, Executed time: 00:00:01.8802706 using AWB)
[[Đế quốc Đức]] đã lập ra một giải thưởng là ''[[Pour le Mérite]]'' ("Der blaue Max"/"The Blue Max"), được xem là niềm vinh dự lớn nhất cho sự dũng cảm, ban đầu người phi công phải phá hủy 8 máy bay đồng minh [[Allies of World War I|Allied]] aircraft.<ref name=Payne>{{chú thích web |url=http://www.westernfrontassociation.com/great-war-at-sea-in-air/the-aces/283-mick-mannock.html |title=Major 'Mick' Mannock, VC:Top Scoring British Flying Ace in the Great War |author=Dr David Payne |publisher=[[Western Front Association]] website |date=ngày 21 tháng 5 năm 2008}}</ref> người Đức không sử dụng thuạt ngữ 'ace', nhưng phi công Đức nào bắn rơi 10 máy bay địch được gọi là ''Überkanonen'' (big guns) và công bố tên và chiến công của họ để nâng cao tinh thần chiến đấu của nhân dân. Và tiêu chuẩn ''Pour le Mérite'' đã lớn dần qua các giai đoạn chiến tranh.<ref name=Payne>Payne, Dr. David. [http://www.westernfrontassociation.com/great-war-at-sea-in-air/the-aces/283-mick-mannock.html "Major 'Mick' Mannock, VC: Top Scoring British Flying Ace in the Great War."] ''[[Western Front Association]]'', ngày 21 tháng 5 năm 2008.</ref>
 
Trong thời gian 1914–1916, the [[Đế quốc Anh]] không có cơ quan hay văn phòng nào ghi nhận lại những chiến công trong không chiến; Thực tế, điều này được thực hiện bởi một đội máy bay duy nhất trong chiến tranh. Họ cũng không công bố về số liệu thống kê về thành tích cá nhân, mặc dù nhiều phi công đã trở nên nổi tiếng qua báo chí.<ref name=Payne>Payne, Dr. David. [http://www.westernfrontassociation.com/great-war-at-sea-in-air/the-aces/283-mick-mannock.html "Major 'Mick' Mannock, VC: Top Scoring British Flying Ace in the Great War."] ''[[Western Front Association]]'', ngày 21 tháng 5 năm 2008.</ref>
 
==Chú thích==