Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trần Hãng”

→‎Tiểu sử: Nghệ Tông vai bác, thì Thuận Tông phải là vai anh chứ
Không có tóm lược sửa đổi
(→‎Tiểu sử: Nghệ Tông vai bác, thì Thuận Tông phải là vai anh chứ)
Cuối thời nhà Trần, [[Hồ Quý Ly]] được Thượng hoàng Trần Nghệ Tông ân ủng nên được thăng đến chức Nhập nội Phụ Chính Thái Sư Bình chương quân quốc trọng sự, nắm toàn bộ binh quyền. Khi Trần Nghệ Tông băng hà thì Quý Ly ngày càng chuyên quyền, lấn át vua [[Trần Thuận Tông]]. Năm 1397, Quý Ly bức vua rời kinh đô về [[Thành nhà Hồ|Tây Đô]] ở Thanh Hóa. Năm 1398, Hồ Quý Ly ép vua [[Trần Thuận Tông]] phải thoái vị và nhường ngôi cho Thái tử An lúc đấy mới 3 tuổi. Tháng 4 năm sau (1399), Hồ Quý Ly sai người giết vua Thuận Tông. Việc này khiến các tôn thất và quan lại trung thành với nhà Trần rất bất bình.
 
Trần Nguyên Hãng là bậc chú của vua Trần Thuận Tông, thấy nguy cơ Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần nên bàn với Thượng tướng quân [[Trần Khát Chân]] lập mưu giết Quý Ly. Hai người dự định sẽ ra tay tại [[Thần Đồng Cổ#Hội thề Đồng Cổ|hội thề Đốn Sơn]], tổ chức vào mùa hạ năm 1399 ở phía ngoài Chính môn của thành Tây Đô. Tại hội thề, Quý Ly ngồi trên lầu nhà Khát Chân để xem. Phạm Thu Tổ và thích khách Phạm Ngưu Tất cầm gươm định tiến lên lầu, nhưng không rõ thế nào mà Trần Khát Chân lại trừng mắt ra hiệu ngăn lại, rồi thôi. Hồ Quý Ly chột dạ đứng dậy đi xuống lầu có vệ sĩ hộ vệ. Sự việc mưu sát không thành, ông cùng Trần Khát Chân và những người đồng mưu gồm 370 người đều bị giết.
 
Năm sau (1400), Hồ Quý Ly chính thức phế ngôi nhà Trần để tự lập làm vua, mở ra [[nhà Hồ]].
241.786

lần sửa đổi