Khác biệt giữa bản sửa đổi của “FIDE”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|image =Fide WorldChessFederation.jpg
|size = 163 px
|motto = Tiếng Latinh: ''Gens una sumus''<br>([[LatinTạm language|Latin]]dịch: "WeChúng ta là aremột onedân peopletộc")
|type =
|formation = {{start date and age|1924|7|20}}