Khác biệt giữa các bản “Procter & Gamble”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
| net_income = {{decrease}} US$ 12,736 tỉ <small>(FY 2010)</small><ref name=10K/>
| assets = {{nowrap|{{decrease}} US$ 128,127 tỉ <small>(FY 2010)</small><ref name=10K/>}}
| equity = {{decrease}} US$ 61,439 billiontỉ <small>(FY 2010)</small><ref name=10K/>
| num_employees = 127.000 <small>(2010)</small><ref name=10K/>
| homepage = [http://www.pg.com/ PG.com]