Khác biệt giữa các bản “Anrê Tông đồ”

không có tóm lược sửa đổi
== Tham khảo ==
{{tham khảo|2}}
== Liên kết ngoài ==
* {{thể loại Commons-inline|Saint Andrew}}
{{sơ khai Cơ Đốc giáo}}
 
{{Mười hai sứ đồ}}
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{thể loại Commons|Saint Andrew}}
 
[[Thể loại:Mười hai Sứ đồ|A]]