Khác biệt giữa các bản “Lâm Bình”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Lâm Bình''' là huyện thuộc tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam. Huyện Lâm Bình được thành lập vào tháng 1 năm 2011 trên cơ sở điề…”)
 
Huyện Lâm Bình có 78.152,17 ha diện tích tự nhiên và 29.459 nhân khẩu; có 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã: Lăng Can, Thượng Lâm, Khuôn Hà, Phúc Yên, Xuân Lập, Bình An, Thổ Bình, Hồng Quang.
 
==Chú thích==
{{reflist}}
{{sơ khai địa lí}}