Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{for|chi bướm|Cooksonia (bướm)}}
{{tiêu đề nghiêng}}
{{taxobox
| fossil_range = {{Geological range|Wenlock|Early Devonian|ref=<ref name=Edwards1980/><ref name=Boyce2008/>}}