Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Hopquabian”

(Notification: proposed deletion of Liên minh Ân Độ. (TW))
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
Xin vui lòng xem xét cải thiện bài viết để giải quyết các vấn đề được nêu ra. Dời {{Tlc|proposed deletion/dated}} sẽ dừng [[Wikipedia:Đề xuất xóa|quy trình đề xuất xóa]], nhưng các [[Wikipedia:Đề xuất xóa|quy trình xóa]] khác tồn tại. Đặc biệt, quy trình [[Wikipedia:Tiêu chí xóa nhanh|xóa nhanh]] có thể dẫn đến việc xóa mà không cần thảo luận, và [[Wikipedia:Biểu quyết xoá bài|biểu quyết xóa bài]] cho phép thảo luận để đạt được [[Wikipedia:Đồng thuận|sự đồng thuận]] về việc xóa.<!-- Bản mẫu:Thông báo đề xuất xóa --> [[Thành_viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="Navy"><strong><var>๖ۣۜPhjtieudoc </var></strong></font>]] ([[Thảo luận Thành viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="FireBrick"><em>Thảo luận</em></font>]]) 04:47, ngày 3 tháng 5 năm 2018 (UTC)
:Vì bạn đã bổ sung nội dung nên mình đã xoá bản mẫu. Vui lòng đừng để ý thảo luận này. Thân [[Thành_viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="Navy"><strong><var>๖ۣۜPhjtieudoc </var></strong></font>]] ([[Thảo luận Thành viên:Phjtieudoc|<font size="2" color="FireBrick"><em>Thảo luận</em></font>]]) 04:49, ngày 3 tháng 5 năm 2018 (UTC)