Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Hoccachhoc”

AlphamaEditor using AWB
(AlphamaEditor using AWB)
 
:: Cảm ơn bạn Đình Thắng nhé! mình đã sử dụng bản mẫu khác thay thế rồi.
== Thư mời tham gia các hoạt động tháng 05/2018==
 
Chào bạn, bạn vẫn khỏe chứ? Trân trọng mời bạn tham gia các hoạt động:
# [[Wikipedia:Thảo luận/Thành lập User Group]]
# [[Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Hugopako]]
 
Chúng tôi rất mong muốn lắng nghe ý kiến của bạn. Xin cảm ơn!
 
{{User|Alphama}}