Khác biệt giữa các bản “Nguyên vật liệu”

jjj
(jjj)
[[Tập tin:Bánh cốm.jpg|nhỏ]]
{{thiếu nguồn gốc}}
'''Nguyên vật liệu''' là đối tượng [[lao động]] do [[doanh nghiệp]] mua, dự trữ để phục vụ quá trình [[sản xuất]], [[kinh doanh]] tạo ra [[sản phẩm]].
 
== [[Elizabeth II]] ==
*Đặc điểm:
**Các nguyên vật liệu sẽ thay đổi về hình thái, không giữ nguyên được trạng thái ban đầu khi đưa vào sản xuất.
**Các nguyên vật liệu tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất kinh doanh (một chu kỳ sản xuất kinh doanh).
**Toàn bộ giá trị của nguyên vật liệu được chuyển trực tiếp vào sản phẩm, là căn cứ cơ sở để tính giá thành.
*Phân loại nguyên vật liệu:
**Theo nguồn gốc hình thành:
***Nguyên vật liệu tự nhiên.
***Nguyên vật liệu nhân tạo.
** Theo công dụng kinh tế:
***Nguyên vật liệu chính.
***Nguyên vật liệu phụ.
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh