Khác biệt giữa các bản “Dân chủ tại Việt Nam”

n
Đã khóa “Dân chủ tại Việt Nam” ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 09:14, ngày 1 tháng 7 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã khóa “Dân chủ tại Việt Nam” ([Sửa đổi=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (hết hạn 09:14, ngày 1 tháng 7 năm 2018 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))