Khác biệt giữa các bản “Huân chương Đế quốc Anh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
|image = Order_of_the_British_Empire_Insignia.jpg
|caption =
|awarded_by = <br>[[Quân chủ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland]]
|type = [[Order of chivalry]]
|established = 1917