Khác biệt giữa các bản “Huân chương Đế quốc Anh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|status = Đang được áp dụng
|head_title = Sovereign
|head = [[ElizabethNữ II|Queenhoàng [[Elizabeth II]]
|head2_title = Grand Master
|head2 = [[Prince Philip, Duke of Edinburgh]]