Khác biệt giữa các bản “Phúc thẩm”

Các tòa án phúc thẩm và các hệ thống sửa sai khác đã tồn tại trong hàng ngàn năm. Vào triều đại Babylon đầu tiên, [[Hammurabi]] và các quan trị vì của ông ta đã giữ vai trò quan tòa phúc thẩm tối cao trong lãnh thổ của mình.<ref>Joseph W. Dellapenna & Joyeeta Gupta, {{smallcaps|The Evolution of the Law and Politics of Water}} 29 (2009).</ref>
==Phúc thẩm ở Nga==
Việc cơ quan xét xử cấp trên xem xét lại bản án của tòa cấp dưới bắt đầu xuất hiện ở Nga vào cuối thế kỉ 15 đầu thế kỉ 16.
 
==Phúc thẩm ở Pháp==
Ở Pháp, khái niệm về phúc thẩm bắt đầu xuất hiện vào khoảng thế kỉ 13.