Khác biệt giữa các bản “Ralph Lauren”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| quốc gia = Mỹ
| học vị = [[Baruch College]]
| tài sản = {{increase}} US$ 5,8 tỉ <br>(Thángtháng 7 năm 2017)<ref>{{cite web|url=https://www.forbes.com/profile/ralph-lauren/|title=Ralph Lauren|publisher=}}</ref>
| hội đồng = [[Ralph Lauren Corporation]]<br />[[Club Monaco]]
| người hôn phối = {{Marriage|[[Ricky Lauren]]|1964}}