Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Iulamgiha”

xóa đi cho đẹp trang thảo luận
(xóa đi cho đẹp trang thảo luận)
{{DISPLAYTITLE:<span style="color:#86e2f3">User talk:<span style="color:#f06f9c">Iulamgiha</span>}}
----
Giờ đây, cũng không còn gì mà tôi muốn viết nữa. Có lẽ sau này, tôi sẽ không tham gia Wikipedia tiếng Việt nhiều như trước. Có chuyện gì cần xin để lại tin nhắn ở phía dưới...
----
==Mời tham gia ý kiến==
Chào bạn,