Khác biệt giữa các bản “Thế Pliocen”

Không thay đổi kích thước ,  2 năm trước
n
Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Thế Thượng Tân thành Thế Pliocen qua đổi hướng: đổi tên chưa qua thảo luận
n (Con Mèo Ú Tim đã đổi Thế Pliocen thành Thế Thượng Tân qua đổi hướng)
n (Trần Nguyễn Minh Huy đã đổi Thế Thượng Tân thành Thế Pliocen qua đổi hướng: đổi tên chưa qua thảo luận)