Khác biệt giữa các bản “Hạ Hầu Uyên”

n
 
==Gia đình==
*Vợ: Đinh Thị (丁氏), em gái của Đinh phu nhân - vợ [[Tào Tháo]]
*Con:
**Hạ Hầu Hành (夏侯衡), thừa kế chức vị của Hạ Hầu Uyên
**[[Hạ Hầu Bá]], sau khi Tào Sảng chết chạy sang hàng [[Thục Hán]]
**Hạ Hầu Xứng (夏侯稱), có tài từ nhỏ, được Tào Tháo và [[Tào Phi]] yêu mến, nhưng mất sớm năm 18 tuổi
**Hạ Hầu Wei, trở thành đại thần Tào Ngụy, trấn thủ tại Kinh châu và Duyện châu
**Hạ Hầu Vinh (夏侯榮), cùng bị giết trong trận Hán Trung với cha khi mới 13 tuổi
61.693

lần sửa đổi