Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Chính”

không làm mất định dạng kính lúp hiện có, muốn dùng module xin vui lòng bảo đảm giữ nguyên định dạng sẵn có
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(không làm mất định dạng kính lúp hiện có, muốn dùng module xin vui lòng bảo đảm giữ nguyên định dạng sẵn có)
<includeonly>:<div class="detail noprint"><i class="section-detail">{{#if:{{{contenu|}}}<!--
{{#invoke:main|main}}<noinclude>
-->|{{{contenu}}}<!--
{{documentation}}
-->|{{#if:{{{1|}}}<!--
<!-- Categories go on the /doc subpage, and interwikis go on Wikidata. -->
-->|{{#if:{{{amorce|}}}<!--
-->|{{{amorce}}}<!--
-->|{{#if:{{{2|}}}|Bài chi tiết|Bài chi tiết}}<!--
-->}}: [[{{{1}}}|{{{l1|{{{1}}}}}}]]{{#if:{{{2| }}}
|{{#if:{{{3|}}}|,&#32;|&#32;và&#32;}}[[{{{2}}}|{{{l2|{{{2}}}}}}]]}}{{#if:{{{3|}}}
|{{#if:{{{4|}}}|,&#32;|,&#32;và&#32;}}[[{{{3}}}|{{{l3|{{{3}}}}}}]]}}{{#if:{{{4|}}}
|{{#if:{{{5|}}}|,&#32;|,&#32;và&#32;}}[[{{{4}}}|{{{l4|{{{4}}}}}}]]}}{{#if:{{{5|}}}
|, và [[{{{5}}}|{{{l5|{{{5}}}}}}]]}}''{{#if:{{{6| }}}|&#32; ([[Tiêu bản:Chính|…]])}}<!--
-->|<!--ERREUR DE SYNTAXE:-->
<span class="error">Bạn cần điền liên kết bài chi tiết.</span>
Ví dụ: <nowiki>{{Bài chi tiết|Điện ảnh Việt Nam}}</nowiki><!--
-->}}<!--
-->}}</i></div></includeonly><noinclude>
{{Tài liệu}}
 
</noinclude>