Khác biệt giữa các bản “Liên minh giữa Thụy Điển và Na Uy”

{{Infobox Former Country
|native_name =
|conventional_long_name = {{nowrap|Vương quốc Liên hiệp}} của {{nowrap|Thụy Điển và Na Uy}}
|common_name =Thụy Điển và Na Uy
|continent = [[Châu Âu]]
}}
 
'''Liên minh cá nhân giữa Thụy Điển và Na Uy''' ({{lang-sv|Svensk-norska unionen}}; {{lang-no|Den svensk-norske union}}), có tên chính thức '''Vương quốc Liên hiệp của Thụy Điển và Na Uy''', là một liên minh cá nhân của 2 vương quốc riêng biệt Thụy Điển và Na Uy dưới một quân vương chung và một chính sách đối ngoại chung 1814-1905,<ref>{{Chú thích web|url=http://www.worldstatesmen.org/Sweden.html|tiêu đề=Sweden|nhà xuất bản=World Statesmen|ngày truy cập=ngày 17 tháng 1 năm 2015}}</ref> trước khi Thụy Điển chấp nhận Na Uy rời khỏi liên minh.<ref>{{Chú thích web|url=http://www.worldstatesmen.org/Norway.htm|tiêu đề=Norway|nhà xuất bản=World Statesmen|ngày truy cập=ngày 17 tháng 1 năm 2015}}</ref>
 
Cả hai nước giữ hiến pháp, pháp luật, cơ quan lập pháp, cơ quan hành chính, nhà thờ nhà nước, lực lượng vũ trang, các đồng tiền riêng biệt; nhà vua chủ yếu cư trú tại [[Stockholm]], nơi các đại diện ngoại giao nước ngoài có trụ sở. Chính phủ Na Uy đã được chủ trì bởi phó vương: Người Thụy Điển cho đến năm 1829, người Na Uy cho đến năm 1856. Cơ quan này sau đó đã bị bỏ trống và hủy bỏ vào năm 1873. Chính sách ngoại giao được tiến hành thông qua Bộ Ngoại giao Thụy Điển cho đến khi Liên minh bị giải thể trong năm 1905.