Khác biệt giữa các bản “Trịnh Chi Long”

Tháng 10 năm [[1661]] (năm Thuận Trị thứ 18), vua Thuận Trị băng hà, [[Phụ chính Đại thần]] [[Tô Khắc Tát Cáp]] ra lệnh chém đầu Trịnh Chi Long cùng thân tộc tại [[Sài Thị]] ở kinh sư<ref>[[夏琳]]《[[閩海紀要]]》:「(芝龍)十月初三日斬於燕京之柴市,子孫在京者皆與焉。」</ref><ref>[[連橫]]《[[臺灣通史]]》:十月,清廷棄芝龍於柴市,子孫在北京者皆被殺。</ref>. Năm đó ông 58 tuổi.
 
==Trong văn học nghệ thuật==
==Tác phẩm liên quan đến Chi Long==
*Tiểu thuyết
**Năm [[1993]] "Long Hổ Phong Vân" bộ 2 tập; Trần Thuấn Thần, Viễn Lưu Xuất Bản Xã.ISBN 9573220687, ISBN 9573220695
*Kịch "Nhất Quan Phong Ba" biên đạo: [[Khâu Khôn Lương]].
**Tháng 5 năm [[2001]] công diễn vào mùa hè tại khoa kịch nghệ thuộc[[ Học viện Nghệ thuật Quốc gia]] ở [[Đài Bắc]], Đài Loan.
**Năm [[2002]] công diễn vào mùa thu tại khoa kịch nghệ thuộc [[Đại học Nghệ thuật Đài Bắc]].
 
==Chú thích==
61.839

lần sửa đổi