Khác biệt giữa các bản “Quan Hưng”

 
== Trong sử sách ==
Quan Hưng là con thứ hai của [[Quan Vũ]] và là em trai của [[Quan Bình]]. Quan Hưng đãvào Ích châu với Lưu Bị từ nhỏ và lớn lên tại Ích châu. Quan Hưng trở thành người kế tục chứctước vụHán Thọ đình hầu của cha mình khi cả Quan Vũ và Quan Bình bị quân [[Đông Ngô]] bắt sống và xử chém vào năm 219. Kể từ khi còn trẻ, [[Gia Cát Lượng]] - thừa tướng của [[Thục Hán]] đã quý mến Quan Hưng. Khi Quan Hưng 19 tuổi đã được phong chức vụ quan trọng trong quân của Thục Hán.
 
Từ khi còn trẻ, ông đã được [[Gia Cát Lượng]] - thừa tướng của [[Thục Hán]] - quý mến. Khi Quan Hưng 19 tuổi, ông được phong chức làm quan trong chính quyền Thục Hán.
 
Sau này Quan Hưng được Gia Cát Lượng cất nhắc làm thị trung và Trung giám quân. Ông mất sớm, không rõ bao nhiêu tuổi<ref name="ldp394">Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 394</ref>.
61.849

lần sửa đổi